Home / Actors / Hiroko Anzai Net Worth 2016 Update – Short bio, age, height, weight

Hiroko Anzai Net Worth 2016 Update – Short bio, age, height, weight

Hiroko Anzai Net Worth

Hiroko Anzai made money by Actors niche. For all time, at the moment, 2018 year, Hiroko Anzai earned $33 Million. Exact sum is $33000000.

Youtube

Short biography, height, weight, dates:

Birth date: February 9, 1979
Birth place: Kawasaki, Kanagawa Prefecture, Japan
Height:5 2? (1.58 m)
Profession: Actress
TV shows: Sutaa no Koi, Hatachi no Kekkon, Kyukyu Hato Chiryoshitsu

Pictures

Hiroko Anzai Net Worth
Hiroko Anzai Net Worth

Summary

Wikipedia Source: Hiroko Anzai